Formatowanie tekstu:
EN
Tryb kontrastu:
LOGISTYKA

Dlaczego sektor logistyczny w Gdyni?

Branża logistyczna jest jedną z tych, które najbardziej oddziałują na pozostałe sektory gospodarki. Lokalizacja takich firm ma istotne znaczenie, a Gdynia, która jest częścią Trójmiasta i Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, gwarantuje sprzyjające warunki do stałego rozwoju branży logistycznej. Szczególnie ważnym aspektem branży logistycznej na Pomorzu są porty morskie w Gdańsku oraz Gdyni, które są wspierane przez centra logistyczne.

W Gdyni, w sąsiedztwie portu morskiego powstaje „Dolina Logistyczna”, której celem będzie rozwój firm z sektora logistycznego i przemysłowego. Na obszarze lądowego zaplecza portu planowane są obiekty usług logistycznych, obiekty magazynowo-składowe, a także terminal intermodalny, który zapewni przeładunek i krótkoterminowe składowanie ładunków.

Firmy, które wybrały Gdynię

W Gdyni działa obecnie prawie 100 firm polskich i zagranicznych z sektora TSL (Transport-Spedycja-Logistyka), które świadczą usługi logistyczne wykorzystując zaplecze gospodarcze miasta i regionu. Do największych z nich zaliczyć można:

– Terraman Spedycja Międzynarodowa

– TS – Transport Service

– DLS – TRANS LTD Sp. z o.o.

Bulwar Gdyński
Bulwar Gdyński

Inrested? Contact Me

Michał Kacprowicz

FDI Advisor

Inrested? Contact Me

Michał Kacprowicz

FDI Advisor